Ronni Stelter

 ROBINPROUD'S...

PARSON RUSSELL TERRIER

DECKRÜDEN

ROBIN'S HOSS

Robin's Dakota x Harry Potter vom Räuberschlag

26.4.11 Rauhaar,weiß braun,

SH 35,5cm BU 46 cm, FW V

WT, JP,ZP,sil,FL, JEP,

Dt.Ch.VDH, Saarlandsgr.,Sgr.Saarbrücken

Gesundheitliche Voraussetzungen erfüllt

Judith Reuter

66424 Homburg

Email: hossi@parson-robins-hoss.de

www.parson-robins-hoss.de

 

ROBIN'S PYKE

Robin's Luxus x Harry Potter vom Räuberschlag

21.12.14 Rauhaar,weiß-braun, SH 36cm-BU 44 cm, FW V

WT, JP,BP,sil, SJ

Gesundheitliche Voraussetzungen erfüllt

Hajo Dembowski

38259 Salzgitter

Email: hajo.dembo @gmail.com

 

 

 

ROBIN'S REMO

Robin's Luxus x Harry Potter vom Räuberschlag

23.09.15, Rauhaar weiß-schwarz-braun

SH 35cm, BU 44cm, FW V

WT, JP, BP, JEP

Gesundheitliche Voraussetzungen erfüllt

Richard Riedmayr

85051 Ingolstadt

Email: richard.riedmayr@gmx.de

 

 

* E-Mail: ronnistelter@gmx.de * Tel: 08276 - 1669 * Mobil: 0173 - 65 388 67